Tehnički pregled, registracija i izdavanje polisa

SVE NA JEDNOM MESTU!

  • Putnički i teretni tehnički pregled (cene)
  • Polise Generali i Dunav osiguranja
  • Prepis vozila